_DC08728_1600x550
_DC08567_1600x550
SM3293-131114-5DMkII-550
_DC08678_1600x550
_DC08752_1600x500_ok

Atles de la innovació a Catalunya.
Experiències de cooperació Universitat-Empresa

La Plataforma CTI ha elaborat uns casos d’estudis per tal de descriure i difondre experiències de cooperació entre grups de recerca de les universitats públiques catalanes i empreses. L’objectiu és mostrar, des d’àmbits i casos molt diversos entre ells, els elements que intervenen en aquesta col·laboració: com sorgeix la necessitat de cooperar? Quins són els mecanismes per posar en contacte ambdues organitzacions? Què succeeix durant la col·laboració? Quins problemes sorgeixen i com es resolen? Quins són els resultats per ambdues organitzacions?, etc.

  • Universitat de Barcelona (UB)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  • Universitat de Girona (UdG)
  • Universitat de Lleida (UdL)
  • Universitat Rovira i Virgili (URV)
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  • Universitat de Vic (UVIC)
1

Universitat de Lleida (UdL)  / Selecció Batallé

2

Universitat Rovira i Virgili (URV) / Biosfer Teslab

3

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) / Ypsicon
ICN2 / CERCA

4

Universitat de Girona (UdG) / Bitò Produccions
Universitat de Girona (UdG) / Agbar
Matholding / Matholding

5

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) / Nice Fruits
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) / Festo
CIMNE / CERCA

6

Universitat de Barcelona (UB) / Biovert-Manvert

7

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) / Fund la Caixa – CosmoCaixa

8

Universitat Pompeu Fabra (UPF) / Sigma

9

Universitat de Vic (UVIC) / Innovac

Experiències destacades:

Festo és una empresa multinacional alemanya que actua des de l’Hospitalet de Llobregat proveint solucions d’automatismes per a maquinària industrial i serveis per a la millora de la productivitat empresarial. Es tracta d’un sector altament especialitzat i dinàmic que cada vegada requereix més components i solucions a mida. Igual que la majoria de la indústria auxiliar, l’organització de Festo estava configurada per a produir solucions basades en l’economia d’escala: com més unitats produïdes, el preu unitari baixa. A mesura que en els darrers anys s’incrementava el mercat de solucions a mida a tot Europa, es donava la paradoxa que com més encàrrecs i facturació obtenien, la productivitat i la rendibilitat disminuïen.

Continuar produint sota el vell paradigma industrial no era una opció. La solució plantejada per l’empresa matriu alemanya significava centralitzar la producció de solucions a mida per tal de reduir costos. Hi havia cap fórmula que permetés que la planta de l’Hospitalet pogués mantenir la producció de les solucions a mida de manera eficient? Amb la col·laboració d’un professor del Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), van trobar la solució, que és la reenginyeria de processos i el canvi cultural de l’organització.

L’Àrea de Tecnologia de la UOC s’encarrega d’identificar i provar tecnologies innovadores que puguin millorar la tasca docent i d’acompanyar els estudiants en el seu procés d’aprenentatge.  L’objectiu principal és enriquir les peces exposades amb informació digital; a més, aquestes peces es poden vincular a d’altres que tenen emmagatzemades. Així mateix la realitat augmentada pot ser una eina per a solucionar la manca d’espais físics per exposar tota la col·lecció de què disposen els museus.

Per la seva banda, el principal objectiu de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació Bancària “la Caixa” és apropar el coneixement científic a la societat. Es vehicula principalment amb el CosmoCaixa, però també amb exposicions itinerants. Aquesta entitat, des de fa temps, col·labora amb les universitats; de fet, les universitats estan presents, de manera més o menys directa, en quasi un 90% de les exposicions universitàries. La principal raó d’aquesta col·laboració és el valor afegit d’investigació i novetat que aporten, especialment en el camp de la innovació educativa i cientificotecnològica