Creació d’un pol d’atracció turística cultural: un producte cultural viu