Desenvolupament d’un nou tractament de teràpia gènica per a la síndrome de Sanfilippo