Integració d’una tecnologia de catalitzadors d’hidrogen per a piles de combustible