Mesura el consum de recursos, energia i temps en infraestructures de transport