Una col·laboració per a desenvolupar un biofungicida